Transmisja online

Msze Święte

niedziela i święto  
19.00-soboba; 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00
dni zwykłe
7.00, 8.00, 18.00
w sobotynie ma Mszy św. o godz. 18.00 

Nabożeństwa

nowenna do MB Nieustającej Pomocy
każda środa po Mszy o godz. 7.00 oraz o godz. 18.30

koronka do Bożego miłosierdzia
prywatnie: każdego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 15.00
nabożeństwo: we wtorek po Mszy o godz. 18.00

Poradnictwo rodzinne

Katolickie Poradnictwo Rodzinne

czwartki

od godz. 18.00 do 19.00

Katecheza przed chrztem

piątek - przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca - godz. 19.00

Anonimowi Alkoholicy

Cmentarz parafialny

Parafia jest zarządcą cmentarza 
przy ul. Kossaka 78.

Login Form

,Duch, który umacnia miłość…/2017-2019/

W mocy Bożego Ducha /2018-2019/

============================================


Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 

1.    Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu.

2.    Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy od poniedziałku do piątku, o godz. 15.00. 

We Wtorek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z Mszą św. o godz. 18.00. 

3.    Różaniec św. w intencji Ojczyzny i Narodu, w ramach Krucjaty Różańcowej za Polskę, odmawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 17.30. 

4.    Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę z Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00.

5.    Biuro Parafialne: w środę od 16.00–17.30; oraz czwartek i piątek od 10.00 do12.30;
Biuro cmentarne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.30 i w środę od 16.00 do 17.30.

6.    Nabożeństwa Pasyjne:
- Droga Krzyżowa tylko rano z Mszą św. o godz. 8.00.
  Droga Krzyżowa Ulicami Osiedla, tym razem z kościoła NMP Matki Kościoła do naszego   
  kościoła, w piątek 22 marca o godz. 17.00. Spotykamy się przy naszym cmentarzu od ul.   
  Jaskółczej.
-Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.Po nabożeństwie Msza św.

7.    Spotkanie dla mężczyzn związane z przygotowaniem Nawiedzenia Matki Bożej w piątek 22 marca po Drodze Krzyżowej około godz. 19.30. Zapraszam serdecznie.

8.    Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w czwartek 21 marca o godz. 18.30.

9.    W sobotę 23 marca, o godz. 19.00 rozpoczynamy Misje święte przed Nawiedzeniem MB w Obrazie Jasnogórskim i trwać będą do 29 marca. Tego dnia powitamy Matkę Bożą i przez dobę będzie trwali przy Niej według programu podanego w folderach i na plakatach.    

10. Spowiedź wielkopostną planujemy na Wielką Środę – 17 kwietnia.
Zaplanujmy sobie-w rozkładzie zajęć –czas na spotkanie z Panem Bogiem podczas misji parafialnych i na spowiedź św.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć Przewodnik Katolicki z bydgoską wkładką. Polecamy jego lekturę.

12. W zakrystii są jeszcze do nabycia banery z Matką Boża Częstochowską w cenie 25 zł.

 

 


                                                     Ks. Prałat Andrzej Kłosiński
                                                                proboszcz

 

Bydgoszcz, dnia 23.03.2019 r.

 

 

 

 

Misje Parafialne, w par. pw. MBNP w Bydgoszczy na Szwederowie przed Peregrynacją MB w Obrazie Jasnogórskim

 

23-30.03.2019 r.

 

Głoszą księża Salezjanie.

 

23.03 – Sobota godz. 19.00 Msza św. rozpoczęcie Misji

 

24.03 – Niedziela
              6.30; 8.30; 10.00; 11.30-dzieci; 13.00; 15.00 GŻ z kazaniem pasyjnym; 19.00

 

25.03 – Poniedziałek
              7.00; 8.00
              9.00- Gimnazjum + VII -VIII klasa
             10.30 - IV-V-VI
              12.00 - „0” I; II i III
              15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

              18.00 – Msza św.
              20.30 – nabożeństwo z Apelem Jasnogórskim

 

26.03 – wtorek
              7.00; 8.00
              9.00 - Gimnazjum + VII-VIII klasa
              10.30 - IV-V-VI
              12.00- „0” I; II i III
              15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

              18.00 – Msza św.
              20.30 – nabożeństwo z Apelem Jasnogórskim

 

27.03 – środa
              7.00; 8.00
                        9.30 – LO nauka
                        11.00 – Msza św. gimn + - IV-V-VI- VII i VIII
                        12.00 - „0” I; II i III - nabożeństwo
              15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

              18.00 – Msza św.
              20.30 – nabożeństwo z Apelem Jasnogórskim

 

28.03 – czwartek

 

                  7.00; 8.00
                              9.30 – LO –nauka
                            12.00 Msza sw. dla chorych i ludzi starszych z Sakr. Chorych
                            18.00 – Msza św. z nauką misyjną;
                            20.30 – nabożeństwo z Apelem Jasnogórskim

29.03 – piątek – przybycie MB
             7.00; 8.00
                       9.30 – LO Msza sw. na zakończenie rekolekcji

 

Kazanie – Jasna Góra – Kaplica Cudownego Obrazu Ołtarz Narodu
/nie zostało wygłoszone z powodu choroby- ks. Andrzej Kłosiński/
26X 2017 g. 24.00.

Pielgrzymka Diecezjalna w ramach Nowenny przed Peregrynacją MB w Obrazie Jasnogórskim w Diecezji Bydgoskiej.

 

1.    Wesele w Kanie Galilejskiej- był tam zaproszony Jezus, byli tam Apostołowie, była Matka Jezusa, byli zaproszeni goście, byli weselni słudzy i organizujący przyjęcie, byli gospodarze – oblubieńcy.
Dzieci Boże, Dzieci moje – mawiał w homiliach Ks. Pryma Wyszyński.
Tak było ponad 2000 lat temu.
Dzisiaj - Polska Kana – jest Jezus, Maryja, są Apostołowie a wśród nich św. JPII, jest Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński, są słudzy tegoż zgromadzenia– kapłani, są wreszcie oblubieńcy – Św. Kościół Bydgoski w osobach Was – Nas tu wszystkich zgromadzonych. Przybyliśmy powodowani zaproszeniem Matki, która jest Królową naszego Narodu. Pragniemy, spoglądając w Jej matczyne oczy, spojrzeć nieco w historię, aby umocnić się w wierze, świadectwem Księdza Prymasa Tysiąclecia i móc powiedzieć – Wszystko postawiłem na Maryję.

2.    Znamienne słowa o Księdzu Prymasie Polski wypowiedział JPII—podczas Audiencja dla Polaków 23 października 1978.
      Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, …, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
Tak, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła – Jasnogórskiej Pani.

3.    . Przeświadczenie o słuszności Maryjnej drogi Ksiądz Prymas czerpał z kilku źródeł: z doświadczenia historycznego, z liturgii Kościoła, a przede wszystkim z własnych przemyśleń teologicznych. Mówił: "Posiadamy dziesięciowiekowe doświadczenie. Na straży nadprzyrodzonego nurtu naszego narodu, na straży obecnego i wcielonego w życie narodu Kościoła, stała zawsze przedziwnie obecna w naszych trudnych dziejach przez Tysiąclecie, Matka Chrystusowa i nasza. Matka Kościoła, Dziewica Wspomożycielka, Królowa Polski, Maryja. Ona to skierowuje nas nieustannie ku Chrystusowi (...). Ona strzegła wiary Polaków i naszej więzi z Kościołem" (3 maja 1961 roku). "Oglądam się za niezawodną i skuteczną Pomocą. Wskazał Ją nam sam Bóg, a potwierdził Kościół święty, gdy na uroczystość Królowej Polski (3 maja) i Matki Bożej Jasnogórskiej (26 sierpnia) włożył w usta nasze słowa modlitwy: «Boże, któryś w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc dla obrony narodu naszego ustanowić raczył (Warszawa, maj 1961 roku). 

4.    Natchnieniem i potwierdzeniem tego Maryjnego programu stały się dla Księdza Prymasa słowa jego poprzednika, wypowiedziane na łożu śmierci: "Odwagi! Nie rozpaczajcie, nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny". Gdy w kilka tygodni później - mówił dalej Ksiądz Prymas - wysłannicy Piusa XII zgłosili się do mnie i przedstawili mi polecenie, abym opuścił diecezję lubelską, której służyłem od dwóch i pół roku, i objął stolicę prymasowską w Gnieźnie i metropolitarną w Warszawie, zatrwożyłem się. Każdy wobec takiego zadania mógłby ulec trwodze (...). Gdy jednak dowiedziałem się o tych słowach przedziwnego testamentu umierającego Kardynała Prymasa, nabrałem otuchy. Czyż można było nie zaufać Matce Chrystusowej, zwłaszcza gdy się wie, że na to Imię otwiera się w Polsce każde serce?" (22 października 1978 roku).

5.    Dlatego też 14 lutego 1953 roku, wobec wielkiego zagrożenia Kościoła dekretem o obsadzeniu stanowisk kościelnych- przez władzę komunistyczną, Ksiądz Prymas powiedział do najbliższego otoczenia: "Wszystko postawiłem na Maryję - i to Jasnogórską".

6.    8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim Ksiądz Prymas złożył akt osobistego oddania się w niewolę Matki Najświętszej: "Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę (...). Wszystko, cokolwiek czynić będę przez Twoje ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!".

7.    Później, w dalszych latach swego więzienia, wołał do Maryi nawet takimi słowami- pełnymi ufności: "Jeśli Ci to potrzebne, zabij mnie, byleby tylko Kościół w Polsce i naród był wolny, żył i pracował dla Twojej chwały". To osobiste zawierzenie Księdza Prymasa Matce Bożej w dniu święta Jej Niepokalanego Poczęcia w 1953 roku stało się dla niego źródłem i natchnieniem wszystkich jego późniejszych dzieł Maryjnych, podejmowanych w obronie katolickiego Narodu Polskiego.

8.    26 sierpnia Śluby Narodu na Jasnej Górze, przy udziale miliona wiernych. Ks. Prymas jeszcze w Komańczy, z której jest zwolniony 26 października 1956 r.

9.    3 maja 1957 roku Ksiądz Prymas zainaugurował na Jasnej Górze Wielką Nowennę, czyli dziewięcioletnią modlitwę i pracę nad wypełnieniem Ślubów Jasnogórskich przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski.

10. Każdy rok Wielkiej Nowenny rozpoczynał się w niedzielę po 3 maja ponowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu we wszystkich parafiach w Polsce. Niezależnie od tego ponowienia, w każdą rocznicę złożenia Ślubów, to znaczy 26 sierpnia, były one odnawiane bardzo uroczyście na Jasnej Górze przez Prymasa Polski i episkopat. Zwyczaj
ten został utrzymany, tak że do dziś 26 sierpnia jest dniem ponowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

11. Program Wielkiej Nowenny polegał na wprowadzeniu w życie poszczególnych przyrzeczeń Ślubów Narodu. I tak obejmował on:

I Rok 1957/1958 miał jako temat obronę wiary pod hasłem: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

II Rok 1958/1959, poświęcony życiu w łasce uświęcającej, otrzymał hasło: „Naród wierny łasce”.

III Rok 1959/1960, rok obrony życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, przebiegał pod hasłem: „Życie jest światłością ludzi”.

IV Rok 1960/1961, rok wierności małżeńskiej, pod hasłem: „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”.

V Rok 1961/1962, rok rodziny katolickiej, pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna”.

VI Rok 1962/1963, poświęcony młodzieży, głosił hasło: „Młodzież wierna Chrystusowi”.

VII Rok 1963/1964, rok miłości i sprawiedliwości społecznej, miał za hasło: „Abyście się społecznie miłowali”.

VIII Rok 1964/1965 poświęcony walce z wadami narodowymi głosił: „Nowy człowiek w Chrystusie”.

IX i ostatni Rok Wielkiej Nowenny, 1965, zakończony 31 grudnia, był poświęcony czci Matki Najświętszej i przebiegał pod hasłem: „Weź w opiekę Naród cały”.

12. Rok Milenijny – 1966 – rozpoczął się 1 stycznia uroczystym biciem w dzwony we wszystkich kościołach w Polsce.

13. Apel Jasnogórski – który do dziś jest wieczorną modlitwą Narodu z Maryją – Jasnogórską Matka Kościoła.

14. Nawiedzenie każdej parafii w Polsce przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej - to był pomysł Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale nie tylko. Zrodził się na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r., w pamiętnym dniu odnowienia Ślubów Królewskich Jana Kazimierza. Ponad milion pielgrzymów widziało wówczas Cudowny Obraz, niesiony w procesji po wałach i umieszczony na Szczycie na czas uroczystości. Dzień ten wzbudził przekonanie, że istnieje siła, która może poruszyć cały naród, że Obraz Królowej Polski jest nie tylko magnesem, ale i znakiem, przez który Bóg ukazuje swoją potęgę.
Podczas 45. Konferencji Episkopatu Polski w kwietniu 1957 r., której przewodniczył - już po wyjściu z więzienia - Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, biskupi zatwierdzili projekt Nawiedzenia wszystkich polskich parafii przez wierną kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Prymas przekonał wszystkich prostym rozumowaniem: - Skoro nie może cały naród nawiedzić swojej Królowej na Jasnej Górze, dlatego niech Matka Boża odwiedzi wszystkie swoje dzieci, tam gdzie żyją, czyli w ich parafiach.

15. Mój Ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka- do Ostrej Bramy. Razem się potem schodzili i opowiadali wrażenia ze swoich pielgrzymek.
Służąca domowa, po śmierci Matki, Stef miał 9 lat, opowiadał dzieciom o Matce Bożej.

16. Zapewne wysyłając was do pracy w Winnicy Chrystusowej nie mogę was, Najmilsi, ubezpieczyć przed tym światem. Pójdziecie to tego świata, który jest bardzo zmęczony, utrudzony, który niekiedy nie wie, skąd mu przyjdzie pomoc i pociecha; który niekiedy nie umie szukać Chrystusa. Do Neoprezbiterów 7.6.1980 Stefan kard. Wyszyński Gniezno Katedra.
Wszystko postawiłem na Maryję. To droga sprawdzona -uczy nas Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński – Prymas Polski – Twój – Maryjo- Niewolnik w miłości.

 1. Matko i Królowo nasza – wrócimy, z polskiej Kany, do swego miejsca na ziemi, oczekując Twego przybycia w kopii cudownego wizerunku Twego, aby powiedzieć Kościołowi bydgoskiemu, którego cząstka jesteśmy, o radości spotkania z Tobą – Matką i Królową. O tym, że ukazujesz Jezusa, który objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
  Tak! Cum Maria misterium Jesu - bądźmy z Maryją w misterium Jezusa. Amen


  1. Maria Okońska, Wszystko post
  awiłem na Maryję,Oficyna Wydawniczo-  
      Poligraficzna „Adam” W-wa;
  2. Stefan Kard. Wyszyński Prymas Polski, Wszystko Postawiłem na 
      Maryję,Paris 1980
  3. Człowiek niezwykłej wiary, Fundacja „Czas to Miłość”

 

 

 

 

 

Ważne

I Komunia Święta 

 19 maja 2019 roku

godzina 10:00
.


Bierzmowanie

Pogrom bydgoski

Biuro parafialne

telefon
52-373.05.84

dyżur kapłana

środa
 
16.00 - 17.30

czwartek i piątek
 
10.00 - 12.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

sprawy przygotowania do małżeństwa
u ks. proboszcza

sprawy cmentarne i pogrzebowe
od poniedziałku do piątku od 10 do 12.30

Ksiądz Dyżurny

668-054-113

Inne dane

telefon
52-373.05.84

Konto Parafialne
PKO SA I O w Bydgoszczy Nr:59 1240 1183 1111 0010 0396 7341

Opoka.org.pl

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych