Transmisja online

Msze Święte

niedziela i święto  
19.00-soboba; 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00
dni zwykłe
7.00, 8.00, 18.00
w sobotynie ma Mszy św. o godz. 18.00 

Nabożeństwa

nowenna do MB Nieustającej Pomocy
każda środa po Mszy o godz. 7.00 oraz o godz. 18.30

koronka do Bożego miłosierdzia
prywatnie: każdego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 15.00
nabożeństwo: we wtorek po Mszy o godz. 18.00

Poradnictwo rodzinne

Katolickie Poradnictwo Rodzinne

czwartki

od godz. 18.00 do 19.00

Katecheza przed chrztem

piątek - przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca - godz. 19.00

Anonimowi Alkoholicy

Cmentarz parafialny

Parafia jest zarządcą cmentarza 
przy ul. Kossaka 78.

Login Form

Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie rozpocznie się w Diecezji 1.9.2018 r.w parafiach Fordońskich; w  naszym Dekanacie w marcu 2019 r.

 

Planowana na 2018 rok Wizytacja Kanoniczna parafii przewidziana jest na dzień 23 maja 2018 r.

 

Bydgoszcz, 15.03.2017 r.

  

Ks. Proboszcz Andrzej Kłosiński

Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

ul. Ugory 16

85 – 132 Bydgoszcz

            Wielebny Księże Proboszczu,

Uprzejmie proszę o zamieszczenie wśród ogłoszeń parafialnych w niedzielę 19 marca 2017 r. informacji o zaplanowanych „Drzwiach Otwartych” w nowej od 1 września 2017 r.
 Szkole Podstawowej nr 30, która będzie mieściła się w budynku obecnego Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy, przy ul. Czackiego 8.

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele zapraszają przyszłych uczniów klas 1 (rocznik 2010, 2011) oraz przyszłych uczniów klas 4 i 7 wraz z rodzicami – w sobotę 25 marca 2017 r. w godzinach 9.00 – 12.00 do budynku obecnego Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów przy ul. Czackiego 8. Od 1 września 2017 r. powstanie tu Szkoła Podstawowa nr 30. W programie przewidziano szereg atrakcji i możliwość zapoznania się z ofertą nowej szkoły podstawowej.

                                                                                    Z wyrazami szacunku

 ===================================================================================== 

Szwederowiak.

 

Przepis na Wielki Post.

 

Przedwiośnie…
W przyrodzie można zauważyć różnego rodzaju powroty. Rośnie temperatura powietrza, słońce wzbudza rośliny, pojawiają się na niebie klucze powracających, na lęgowiska, ptaków. Wiele innych znaków nowego czasu, w którym to, co zastygło w zimowe dni, odradza się. Czas przygotowania świata do eksplozji życia.

 

W kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego jest też przedwiośnie.
Po radosnym Bożym Narodzeniu, były tygodnie przekłuwania owej radości na praktykę życia osobistego. Czas głoszenia Dobrej Nowiny.
U początku działalności Jezus Chrystus wzywał:
Nawracajcie się , albowiem bliskie jest królestwo niebieskie/Mt.4,17/. Do królestwa tego zostaliśmy zaproszeni. Stawać się jego obywatelem, to przyjąć Ewangelię, jako przewodnik, na swoje życie.

 

Istotnym czasem Roku Liturgicznego jest Wielki Post. Bóg, w Jezusie Chrystusie, wypowiada miłość wobec człowieka – swego stworzenia- uwikłanego w grzech. Miłość tę, Bóg zawarł w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Człowiek został zaproszony do udziału w tej Miłości. Bóg wskazał jemu drogę do osiągnięcia tego celu. Droga ta domaga się podjęcia współpracy z Bogiem, który ku nam wychodzi – uprzedza nas. Stając wobec Miłości, którą jest Bóg, poznajemy prawdę o sobie.
W Środę Popielcową, świadomi swojej grzeszności, przyjęliśmy znak pokuty, posypanie głowy popiołem. Uświadomiliśmy sobie, że
prochem jestem i w proch się obrócę.

 

A oto przepis na nową jakość życia.

 

Modlitwa, Post i Jałmużna – to propozycja dana, przez Boga, człowiekowi. Praktyki, które prowadzą do odrodzenia się człowieka w Bogu.

 

- Modlitwa – to trwanie człowieka przed Bogiem; człowieka, takiego, jakim jest, z całym bagażem życia. W relacji do Boga, który jest Miłością, człowiek poznaje swój grzech, który jest brakiem, bądź zaprzeczeniem owej Miłości. Człowiek poznaje i potrafi go nazwać. W ten sposób, świadomy swojej grzeszności odkrywa zbawcze działanie Boga – Mękę i Śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa. W tych wydarzeniach człowiek odnajduje możliwość powrotu do Boga.
Post – to wyrzeczenie się grzechu – zła i zwrócenie się ku Dobru. Podejmując nawrócenie, należy czynić dobro, które jest przeciwne rozpoznanemu w sobie grzechowi, np. ukradłem – oddam, z nawiązką, pokrzywdzonemu. Nadto praktyki postne, to podejmowane umartwienia, wyrzeczenia, jako ekspiacja za popełnione grzechy.

 

Jałmużna zaś, to wyjście naprzeciw będącym w potrzebie. Motywem jej jest miłość bliźniego. Nie chodzi tu tylko o ofiary pieniężne. Cała gama form jałmużny zawarta jest w katechizmowych uczynkach co do duszy i ciała.

 

               Jest to droga do powstania z grzechu, droga, na której spotykamy będącego w potrzebie, a który może stać się moją szansą, na spełnienie się nadziei uczestniczenia w zwycięstwie Chrystusa Zmartwychwstałego nad śmiercią, szatanem i grzechem; uczestnictwa w Życiu Zmartwychwstałego Pana.

 

               Na drogę współdziałania z łaską Boga, w procesie swego nawrócenia, obejmuję modlitwą Mieszkańców Szwederowa. Życzę, po owocnym przeżyciu Wielkiego Postu, spotkania, w poranek wielkanocny, Zmartwychwstałego Pana.

                                                                                         Ks. Prałat Andrzej Kłosiński
                                                                                         Dziekan i Proboszcz.

 

 

2917

Kolęda - wizyta duszpasterska.

mieszkania - rodziny - 4315

                                  Przyjęło kolędę        - 2741

 

 

2016

                         - Chrzty -                    130
                    - I-sza Komunia św. -   126
                    - Bierzmowanie -          134
                    - śluby -                        34
                    - pogrzeby -                 187

W parafii zamieszkuje 20.018 osób- w tym około 18.000 katolików.

w niedzielnej Eucharystii bierze udział - 4489
do komunii św. przystępuje - 1489

 Z dniem 1 grudnia ks. Biskup przysłał do naszej parafii ks. Macieja Bieguna - wikariusza.

=============================================

Rok 2015

- Chrzty -147
- I-sza Komunia św. - 124
- Bierzmowanie - 112
- śluby - 32
- pogrzeby - 198

=============================================
Rok 2014:
- Chrzty - 133
- Śluby - 39
- Pogrzeby 173 - 90 bez sakramentów świętych.
Bierzmowanych - 144

================================================================== 

            15 sierpnia 2014 r. zostały poświęcone płaskorzeźby przedstawiające św. jana Pawła II i sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Zostały one umieszczone w plafonach na ścianie chóru. Wykonał je pan prof.dr hab. Zbigniew Sałaj - wykładowca Akademii sztuk Pięknych w Krakowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

=================================================================

 

 

Karolina Polak

 

Po co nam parafie?

 

Czasy, w których żyjemy, to okres nieustannie zwiększającego się indywidualizmu, niezależności i anonimowości. Czy w takich czasach jest jeszcze miejsce dla wspólnoty?

 

W dużych miastach jest tak wiele kościołów, że ich mieszkańcy często nie wiedzą nawet, do jakiej parafii należą i nie mam tutaj na myśli osób niewierzących lub tzw. niepraktykujących, ale katolików, którzy regularnie uczęszczają na Eucharystię, tyle że za każdym razem do innego kościoła albo do kościoła szczególnie przez nich lubianego. Rozpoznawanie się w kościelnych ławkach na niedzielnej Mszy Świętej też już raczej należy do przeszłości, a szkoda…

 

Czy zatem parafia jest nam jeszcze w ogóle potrzebna?

 

Od początku istnienia chrześcijaństwa ludzie wierzący gromadzili się na modlitwie we wspólnotach, z czasem, gdy liczba chrześcijan rosła, liczba wspólnot wzrastała razem z nią. Znany nam Kościół współczesny opiera się w swoim funkcjonowaniu na podziałach na jednostki terytorialne, z których najmniejszą jest właśnie parafia.

 

Parafia to wspólnota ludzi wierzących, gromadząca swoich wiernych wokół centralnego miejsca w parafii – kościoła parafialnego, posiadająca swojego zwierzchnika – proboszcza, wspierających go księży i ciała świeckie, takie jak np. rada parafialna.

 

Zapewnia poczucie przynależności i bezpieczeństwa

 

Parafia daje nam nie tylko tak bardzo cenne w dzisiejszych czasach poczucie przynależności, ale również „komfort” związany z tym, że jesteśmy otoczeni opieką konkretnego człowieka – księdza, który na czas swojego urzędowania bierze odpowiedzialność za swoich parafian. Taka świadomość zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa.

 

Być może właśnie w czasach indywidualizmu i anonimowości człowiek wierzący bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty, utożsamiania się z nią i zaangażowania się w jej funkcjonowanie.

 

Zaangażowanie

 

Ale by poczuć się prawdziwym człowiekiem wspólnoty musimy mieś poczucie współodpowiedzialności za nią. Dopiero wtedy, gdy doprowadzimy do nawiązania bardzo konkretnych związków między sobą a parafią, możemy w pełni czuć się jej członkami. Z pewnością wspólnota, dla której coś znaczymy, w której funkcjonowaniu jesteśmy ważnym elementem, w której życiu jesteśmy żywo obecni, nie będzie dla nas obojętna.

 

Robiąc coś dla innych, robię coś dla siebie

 

Właśnie na tym polega prawdziwe zaangażowanie w jakąkolwiek formę aktywności. Kiedy przychodzę do kościoła, na którego funkcjonowanie mam realny wpływ, to czuję się jak u siebie. Kiedy np. jestem ministrantem albo należę do parafialnej scholi, chóru parafialnego, kiedy pomagam przy sprzątaniu kościoła albo przygotowaniu dekoracji, należę do rady parafialnej albo dokładam swoją ofiarę do remontu kościoła, to wykonuję realną pracę, podejmuję rzeczywisty wysiłek po to, aby moja wspólnota dobrze funkcjonowała. To zapewnia mi możliwość rozwijania własnych talentów i przede wszystkim pielęgnuje moją pobożność – robię coś dla Pana Boga, ale również dla innych ludzi i siebie samego.

Przedruk z /Opoka.org.pl/

===========================================

 

Z dniem 1 lipca, dekretem ks. Biskupa Jana Tyrawy, zostaje odwołany z naszej parafii Ks. Wikariusz Paweł Polcyn, który przez siedem lat był z nami. Został posłany do parafii Wniebowzięcia NMP w Kcyni. Dziękujemy Ks. Pawłowi za sumienną posługę i życzymy wszelkiej pomyślności na dalszą posługę.

Z tym samym dniem został skierowany do naszej parafii ks. wikariusz Mateusz Skiera. Księdzu Mateuszowi życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki MBNP, i naszej życzliwości.

 

Wierzę w Syna Bożego - słowa te wypowiadamy bardzo często.
Credo! Tak, to jest wyznanie Prawdy, którą proklamuje mi Kościół tzn. ludzie- oni tę Prawdę uczynili swoim życiem. Staję wobec Niej w każdej chwili swego istnienia. Wczytuję się w Nią, gdy jawi się w słowie pisanym; wsłuchuję się w Nią, gdy jest wyrażona w słowie mówionym. Prawdo o Nim ! ; Prawda o mnie? Jedna nie wyklucza drugiej. Jedna jest bowiem Prawda. Syn Boży - Bóg stał się człowiekiem - Chrystus Pan i ja człowiek w Nim. Co ty na to?

Rok duszpasterski nowym rozdaniem Prawdy o Bogu i człowieku poszukującym, zgłębiającym PRAWDĘ.
W Kościele mój Chrystus jest; w Kościele On szuka Ciebie i mnie!!!!!!!!!!! Pozwólmy się Jemu odnaleźć.

=================================================================

 Dnia 17 maja 2014 r. pięciu kandydatów przyjęło święcenia diakonatu w Katedrze z rą Ks. Biskupa Jana Tyrawy

31 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Katedrze - święcenia pezbiteratu;
dwóch diakonów przyjmie święcenia kapłańskie, których udzieli Ks. Biskup Jan Tyrawa.

Jednych i drugich polecajmy w modlitwie Bogu za wstawiennictwem MB Wychowawczyni Powołań Kapłańskich

================================================================

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

Godz. 18.00 - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

    Po ceremoniach przeniesienie Najświętszego Sakramentu do CIEMNICY i adoracja w ciszy do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK

                          Godz.   7.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu w CIEMNICY do LITURGII  MĘKI PAŃSKIEJ

                         Godz.    9.00.- DROGA KRZYŻOWA

                         Godz. 18.00- LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Po ceremoniach przeniesienie Najświętszego Sakramentu do GROBU i adoracja przy Grobie do godz. 22.00. Od 21-22 adorację prowadzi młodzież.

Okazja do spowiedzi św. Od godz. 7.00 do 9.00.

WIELKA SOBOTA

Godz.  7.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu przy GROBIE - do wieczornych  Ceremonii WIGILII PASCHALNEJ

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o pełnych godzinach:

               - 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

Okazja do spowiedzi między święceniami potraw.

Od godz.17.15- sprzątanie kościoła- kościół będzie zamknięty do 19.00.

21.00 WIGILIA PASCHALNA z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ

             przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i procesję
             rezurekcyjną; przygotowujemy: baldachim,
chorągwie, feretrony.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

                  Msze święte: Godz. 6.30; 8.30; 10.00; 11.30;13.00; 19.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY!

                 Msze święte jak w każdą niedzielę

 ========================================================================

 

Ważne

I Komunia Święta 

 13 maja 2018 roku

godzina 10:00
.


Bierzmowanie

Pogrom bydgoski

Biuro parafialne

telefon
52-373.05.84

dyżur kapłana
poniedziałki i środy16.00 - 17.30
wtorki, czwartki piątki 10.00 - 12.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

sprawy przygotowania do małżeństwa
u ks. proboszcza

sprawy cmentarne i pogrzebowe
od poniedziałku do piątku od 10 do 12.30

Ksiądz Dyżurny

668-054-113

Inne dane

telefon
52-373.05.84

Konto Parafialne
PKO SA I O w Bydgoszczy Nr:59 1240 1183 1111 0010 0396 7341

Opoka.org.pl

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych